Menu
Hlavné menu
Novinky
O portále
Propagácia
Film týždňa
Chat

Obrázky
Videa
Texty
Vtipy

Súťaže
Crazy Photo
Anketa
1

2

3

Musíš byť prihlásený, aby si mohol hlasovať.
Štatistiky
Nastavenia
Pridaj k oblúbeným
Ako domovská stránka
Diskriminácia bielych
Nie sú to Rómovia, ako ich novodobo a umelo nazývajú politici. Nikdy to neboli kočovní Rómovia, ale vždy to boli kočovní Cigáni, nikdy nešli do neba Rómovia, ale vždy tam šli Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale rovnako, ako napr. oslovenie Indián, Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov ponižujúce a nepriateľné, hoci pred niekoľkými rokmi ešte pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenského jazyka je totiž uvedený ustálený pojem Cigán - príslušník rómskeho etnika indického pôvodu hneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára. Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynaloží štát na „bieleho“ a koľko na „ Cigána“ počas života.
Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do života spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.

Vek 0 rokov
„ cigánska rodička“

- prichádza do pôrodnice bez batoha,
(nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo,
uterák, príbor , pohár a daruje hyg.
vložky, plienky a pod.)
- štát dotuje výbavu rodičky


- pôrodník odrodí aj bez všimného

- často odchádza domov bez dieťaťa, to
ostáva v opatere štátu( detský domov),
ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne
a následne sa oňho štát stará ďalej
v zmysle sociálneho zabezpečenia

„biela rodička“

- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,
s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletný
papier, župan , uteráky, hyg. vložky, plienky a pod.)
- štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár, toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky a pod.)
- rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho pôrodu dáva pôrodníkovi všimné
- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje ho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov a potom sa dieťa stará o seba samé

Vek 6 rokov

„cigánsky školáčik“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradí štát, keďže rodičia sú sociálne slabí
- v prípade cestovania do školy mu na prepravu prispieva štát
- rodičia poberajú od štátu sociálne dávky, príspevok na bývanie a zdravotne sú štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli


„ biely školáčik“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia rodičia
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne

Vek 15 rokov

„ cigánsky stredoškolák“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- ak nastupuje do bezplatného školského
zariadenia , stravu mu hradí štát, keďže rodičia sú sociálne slabí
- na ubytovanie na internáte dostáva príspevok od štátu vo forme sociálneho štipendia
- v prípade cestovania do školy mu na prepravu prispieva štát
- väčšia časť končí so školou a začínajú sa orientovať v sociálnych dávkach, poniektorí začínajú poberať aj rodinné prídavky
- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú od štátu sociálne dávky a zdravotne sú štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli

„ biely stredoškolák“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia

- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia rodičia
- pokračujú v štúdiu, sú nezorientovaní v sociálnych dávkach a nepoberajú rodinné prídavky

- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

Vek 19 rokov

„ cigánsky mladý rodič“

- poberá sociálne dávky
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- žiada o sociálny byt „ Dajte nám nové byty !“

„ biely študent vysokej školy“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú školu,
- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia

Vek 24 rokov

„cigánsky mladý nevzdelaný rodič“

- kričí do kamery televízie „dajte nám dobre platenú prácu !“
- platí si lacné nájomné
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky, príspevok na bývanie
- dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štát sa o jeho bývanie zaujíma
(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí rodičov bieleho študenta a bieleho mladého vzdelaného človeka)
- ako chovanec detského domova ( kde % vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je cca 70-30 % ) dostane z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania 100 % hodnoty nehnuteľnosti

„biely mladý vzdelaný človek“

- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti sám bez pomoci štátu
- platí si drahý podnájom
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a pod.
- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania, štát sa o jeho bývanie nezaujíma


- z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania dostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnosti


Vek 30 rokov

„ cigán v produktívnom veku bez produkcie pre štát“

- má sociálny byt

- platí si lacné nájomné a žiadne splátky na byt
- poberá rodinné prídavky na deti
- spolu s rodičmi poberá príspevok na stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok na bývanie až do doby poberania dôchodku
- má 10-15 detí kvôli vyšším rodinným prídavkom a sociálnym dávkam
( Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a ani duchovne vychovať toľko detí, no držia sa hesla : „ ja porodím, štát vychová“. )

„ biely človek v produktívnom veku“

- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou 30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%
- platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárne splátky
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a pod. až do odchodu do dôchodku

- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôže dovoliť, nanajvýš 1-2

Vek 62 + rokov

„cigánsky dôchodca“

- mení sa iba názov príspevku zo sociálneho na dôchodkový

- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov poctivého a dôsledného poberania sociálnych a iných dávok , ktorým mu štát prispieva na život bez práce

„ biely dôchodca“

- odchádza do dôchodku s minimálnou výškou dôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácal z minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu

- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov poctivej práce a dotovania štátu


„cigánsky nebožtík“

- miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho vôbec nezaujíma, veď v najhoršom ho pochová štát na vlastné náklady

„ biely nebožtík“

- počas života si musí našetriť z biedneho dôchodku na miesto na cintoríne a vlastný pohreb

Nechávam na každom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku tzv. diskriminácia Cigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigáni páchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.
Zastávam názor, že slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovania európskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našim chronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politici sú tí , ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej rodiny a ani netušia, čo je cigánske etnikum. Majú plné ústa diskriminácie Cigánov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavého Cigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa nesťažuje do kamery , dotuje tento štát, pracuje a je preňho prospešná, býva v rodičovskom byte, no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudia nás učia spolunažívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne ?
Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmýšľajúci a nezaslepený človek, žijúci v tomto štáte si dovolím upozorniť na ďalší problém, ktorý politici nevidia z dôvodu úmyselnej krátkozrakosti alebo obavy pred kritikou európskych vševediacich politikov. Na Slovensku klesá krivka natality ( pôrodnosti), čo môže a v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do pléna rečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, že nie ( viď. počet prvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, že bola potrebná rekonštrukcia mimoškolských priestorov, drvivá väčšina sú cigánski prváčikovia). Sú si politici vedomí toho, že hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánov v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť o 20 – 30 rokov ? Podľa môjho „obyčajného“ názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadia pracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov pre ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu. Alebo budú bieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácať sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti štát uprednostní ?
A ešte jeden postreh, resp. návrh. Nerozmýšľa štát nad zvýšením rodinných prídavkov na deti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale s prispievaním iba na 4 deti. V takom prípade by aj biela rodička s vyššou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa pocítila reálnu finančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaní či mať, alebo nemať dieťa. Nemožno to chápať ako diskriminačný krok, pretože nikomu nebude bránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, na vlastné náklady. Myslím, že by bolo menej rodín s 10 - mi deťmi, ale zvýšil by sa počet rodín s deťmi vôbec a tiež počet detí v rodinách, t. z., že by bolo viacej rodín s troma, či štyrmi deťmi a nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balík peňazí určený na rodinné prídavky by sa možno iba ináč prerozdelil a neprofitovali by z toho len mnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli skutočnou pomocou aj pre rodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, že stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.
V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivo čerpá vodu a živiny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorí podmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak ten organizmus tie podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemu rozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie organizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý strom odumiera a s ním aj cudzopasník, ktorý si neuvedomil, že svojim nadmerným rozmnožením zabil svojho živiteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z našej spoločnosti. Čo vy na to ?

Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

Ing. Ľubomír Frišnič .

Nie je toto trestný čin ( zneužitie maloletej)?

Ôsmačka má dvojročného syna!
09.11.2007 07:00
KROMPACHY - Porodila už v trinástich! Hoci Anička (15) chodí len do 8. ročníka, materských skúseností má na rozdávanie. Jej syn Oliver koncom týždňa oslávi už druhé narodeniny.

„Robí nám všetkým radosť. Pomaly už začína rozprávať,“ pochválila sa jedna z najmladších mamičiek na Slovensku. Rodičovská ťarcha je rozložená aj na plecia babky Albíny (33) a dedka Zoltána (32), ktorí sa o vnúča starajú počas dcérinej neprítomnosti.
„Keď treba, rada pomôže aj moja žena,“ dodal pradedo Viliam Gábor, ktorý oslávi koncom mesiaca 50-ku. Nad skorým pôrodom vnučky sa už nikto v rodine nepozastavuje. „Čo bolo, bolo, prespala sa, ale teraz sa už len tešíme,“ poznamenala prababka Albína (49).
Anička patrí medzi najmladšie rodičky na Slovensku. Podľa jej príbuzných prírastky v mladom veku sú v ich rodine bežné a nebránia sa im. „Len nech je malý zdravý, my si ho už povarujeme. Pravda, zišlo by sa viac peňazí,“ dodal starý otec Zoltán, ktorý počas našej návštevy Olivera strážil.

Sociálno právny systém na Slovensku - bohužiaľ pravdivý.

Práva cigáňov :

Cigáň ti môže vynadať do bielych kuriev. Teba sa potom nikto nezastane, pretože sa to považuje za ich prirodzený prejav. Ale nedaj bože, aby to bolo naopak. Obžalujú ťa z rasizmu.

Cigáň má právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ty. To, že do zdravotnej pokladnice pravdepodobne nikdy neprispel je fakt, ktorý je ovšem veľmi ”rasistický”, a preto to radšej nikde nehovor.

Cigáň má právo tvoju vlasť ohovárať v zahraničí a má potom právo sa vrátiť a žiadať u nás znovu podporu.

Cigáň má právo získať byt len na základe svojej farebnej odlišnosti. Vôbec nezáleží na tom, že na taký byt iní čakajú dlhý čas a musia zaň zaplatiť.

Cigáň má právo na teba zaútočiť so zbraňou v ruke bez strachu z obvinení z rasistického útoku. V prípadě tvojho útoku na cigáňa, máš smolu, že to - div sa svete - neplatí naopak. Budeš trestaný za napadnutie, ba čo viac - za rasistický útok.

Cigáň má právo zneužívať náš sociálny systém. Pokiaľ to ale už preháňa a my to už nebudeme tolerovať, má cigáň právo žalovat našu republiku v zahraničí, ktoré mu potom v jeho „isto neodškriepiteľnom“ práve vyhovie. V konečnom dôsledku mu to potom aj tak zaplatíš len ty.

Cigáň má právo (ostatní majú povinnosť) chodiť do školy a má právo rušiť tvojho potomka, čím vlastne znehodnocuje kvalitu výuky. Pokiaľ sa cigáň nič nenaučí, je to chybou výukového programu a nie jeho.

Cigáň má právo na neobmedzený počet potomkov. Ty máš povinnosť uhradiť mu jeho finančné náklady na ich tzv. ”výchovu”, a to aj v prípade, že ty sám nemáš dostatok prostriedkov na svou vlastnú rodinu.

Cigáň má právo demolovať čokoľvek, dokonca i to, čo mu nepatrí. Ty máš povinnosť uviesť všetko do pôvodného stavu, a to za tvoje peniaze. Pokusy o obranu sa nezlučujú s právami cigáňov na kľudný, slušný a dôstojný život v našej zemi.

Cigáň má právo na dôchodok v rovnakej výške, ako máš ty. To, že si Ty celý život pracoval, ťa neospravedlňuje.

Cigáň má právo na zverejnenie pozitívnych informácií o jeho etniku. V prípade pokusov o zverejnenie negatívnych informácií o cigáňoch, má právo cenzúry.

Cigáň má právo na utajenie informácií, ktoré by verejnosti prezradili skutočné náklady na ich vydržiavanie na Slovensku. Položky ”má dať - dal” z tohoto pohľadu niesú obľúbenou témou cigánskych zastupiteľov a hovorcov.

Cigáň má právo požiadať o dotácie na projekty rozvoja cigánskej kultúry a na rôzne cigánske spolky. Štát má potom povinnosť im vyhovieť aj keď sa zjavne jedná o podvod.

Cigáň má právo na svoje práva aj v prípade, že to obmezuje práva necigánskeho obyvateľstva.

Cigáň má právo poznať svoje práva.

Cigáň nemá povinnosť poznať svoje povinnosti.

TY MÁŠ PRÁVO LEN DRŽAŤ HUBU !!!

Ak s tým súhlasíš, pošli to ďalej......


Zdroj: Vychytané.sk
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buď prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíš byť prihlásený.
Prihlásenie
Nick

HesloZabudol si heslo?
Nechaj si poslať nové.
Štatistika uživatelov
Celkom registrovaných uživatelov: 46835

Dnes: 0
Vcera: 34
Tento týžden: 0
Tento mesiac: 0
Tento rok: 4
Najnovší uživatel: Danielmaive
Náhodná Fotka
Slzička
Slzička
Ľudia