Pre?koľovací kurz pre mu?ov
Pridal Kesika, August 14 2008 16:27:50
PRE?KOLOVACÍ KURZ PRE MU?OV

Cieľ kurzu:
?kolenie, ktoré by umo?nilo mu?om vyu?ívať tú časť mozgu, o ktorej nemajú poňatia, ?e vôbec existuje.

Časť 1: Povinná
1. Naučiť sa ?iť bez svojej mamičky (2000 hodín).
2. "Moja ?ena NIE JE moja matka" (350 hodín).
3. Pochopiť, ?e futbal nie je viac ne? ?port, ?e byť vyradený z Majstrovstiev sveta nie je úmrtie (500 hodín).

Časť 2: ?ivot vo dvojici
1. Mať deti a ne?iarliť (50 hodín).
2. Nehovoriť kraviny, keď man?elka má na náv?teve kamarátky (500 hodín).
3. Prekonať Syndróm vlastníctva diaľkového ovládania (550 hodín).
4. Nemočiť mimo misu (100 hodín). Praktické cvičenia na videu.
5. Pochopiť, ?e topánky nechodia nikdy samé do botníku (800 hodín).
6. Ako dôjsť ku ko?u so ?pinavým prádlom a nestratiť sa (500 hodín).
7. Ako pre?iť nachladenie bez agónie.


Časť 3: Voľný čas
1. Vy?ehliť ko?eľu vo dvoch etapách za menej ne? dve hodiny (praktické cvičenie).
2. Tráviť pivo, malinovku alebo akékoľvek iné pitie bez grgania pri stole (praktické cvičenie).

Časť 4: Kurz varenia
1. Úroveň 1- začiatočníci: Elektrospotrebiče:
ON= zapnuté, OFF= vypnuté
Úroveň 2- pokročilí: Moja prvá polievka zo sáčku bez pripálenia hrnca. Praktické cvičenie: Priviesť vodu do varu pred vlo?ením cestovín.


INTENZÍVNY KURZ

Pre zlo?itosť pochopenia tém budú mať kurzy maximálne 8 účastníkov.

Téma 1: ?ehlička: od pračky a? do prádelníku, ten záhadný proces.

Téma 2: Nebezpečie pri plnení zásobníkov na ľad a jeho prenosu do mrazničky (uká?ky s pomocou diapozitívov).
Téma 3: Ja a elektrina: ekonomické výhody privolania odborníka opravára i v prípade sebe men?ej závady.

Téma 4: Posledný vedecký objav: variť a vyhadzovať smeti NEvyvoláva impotenciu alebo ochrnutie (praktické cvičenie v laboratóriu).
Téma 5: Galantnosť: prečo nie je zločin darovať kvetiny i keď u? si sa s ňou o?enil.

Téma 6: Pôvod vecí: Toaletný papier sa nerodí vedľa toalety? (predná?ka o spontánnom zrodení vecí).

Téma 7: Fyziologická presnosť: Ako zdvihnúť poklop toalety krok za krokom (Video konferencia z Harvardskej Univerzity).

Téma 8: Znalosť Ekológie: Nie je potreba trepať s perinou po vypustení črevných plynov (cvičenie reflexov v pároch)

Téma 9: Základní informácie: Mô?u mu?i pri riadení ?iadať o informácie, pokiaľ sa stratia bez ohrozenia, ?e vypadajú ako impotenti? (Svedecké výpovede)

Téma 10: Čistiace prostriedky: dávkovanie, spotreba, pou?itie. Praktické cvičenia aby sa predi?lo nezvratným ?kodám v domácnosti.

Téma 11: Pračka: tá veľká záhada v domácnosti.

Téma 12: Zvlá?tne zariadenie: Základný rozdiel medzi ko?om na prádlo a podlahou (Cvičenie muzikoterapiou v laboratóriu)

Téma 13: Spolujazdec: Mu? na mieste spolujazdca: Je v?eobecne mo?né, aby nehovoril alebo sa prudko nehýbal keď ona riadi a/alebo parkuje?
Téma 14: Hrnček od raňajok: levituje sám do drezu? (cvičenie riadené Davidom Copperfieldom).

Téma 15: Tajomstvo osobnej hygieny: analýza anatomických, fyziologických alebo psychologických príčin, ktoré neumo?ňujú utrieť po sebe vaňu po kúpeli.