Naučil som sa...
Pridal Kesika, August 10 2008 16:36:15
Naučil som sa...
?e najlep?ia učebňa ?ivota je minulosť star?ieho človeka, ne? som ja....
?e keď si zamilovaný, je to na Tebe vidieť....
?e stačí, aby jeden človek povedal: "Cítim sa s Tebou dobre", aby som sa cítil dobre....
?e mať usínajúce dieťa v náručí je tým najkrehkej?ím a najkraj?ím pocitom na svete...
?e byť priateľským a láskavým je viac, ne? mať pravdu...
?e nikdy nemô?e? odmietnuť darček od dieťaťa...
Naučil som sa...
?e nezále?í, akým vá?eným si v ?ivote. Ka?dý potrebuje priateľa, ktorý s ním doká?e robiť i hlúposti...
?e v?etci niekedy potrebujeme dr?ať v dlani niečiu ruku a mať srdce, ktoré nám rozumie...
?e malá prechádzka s otcom okolo bloku za letného večera, keď som bol malý, učinila veľké zázraky v okamihu, keď som dospel...
?e ?ivot je ako rolka toaletného papiera. Dostane? sa tým skôr ku koncu, čim rýchlej?ie sa odvíja...
Naučil som sa...
?e pod tvrdou schránkou ka?dej osobnosti sa skrýva niekto, kto potrebuje byť ocenený a milovaný....
?e ignorovanie skutočnosti nemení skutočnosť ako takú...
?e keď plánujem ísť spoločnou cestou s niekým, dávam mu súčasne mo?nosť, aby mi ubli?oval....
?e najľah?ia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa ľuďmi ?ikovnej?ími ako som ja...
?e ka?dý, koho stretne?, si zaslú?i byť pozdravený úsmevom...
?e nikto nie je dokonalý, kým sa do neho/nej nezamiluje?...
?e ?ivot je tvrdý, ale ja som tvrd?í....
?e ?ance nie sú nikdy stratené... tú, ktorú prepasie?, dostane niekto iný....
?e pokiaľ si naplnený trpkosťou, ?ťastie zakotví niekde inde...
?e ka?dý by mal svoje slová udr?iavať jemne a ne?ne, preto?e zajtra sa k nemu mô?u vrátiť....
?e úsmev je najlacnej?í spôsob, ako zlep?iť svoj vzhľad...
?e si nemô?em vybrať, ako sa cítim, ale mô?em si vybrať, čo s tým urobím....
Naučil som sa...
?e ka?dý by chcel ?iť na vrchole, ale v?etko ?ťastie a rast sa uskutočňuje na ceste k nemu...
?e najlep?ie je dávať rady len v 2 prípadoch: pokiaľ si o ne po?iadaný alebo ide o nebezpečenstvo ohrozenia ?ivota...
?e čím menej času strávim prácou, tým viac vecí urobím.