Odkaz pre v?etkých
Pridal Kesika, August 10 2008 16:36:10
Keby si ka?dá nota povedala: hudbu nevytvorí jedna nota,
...nevznikla by symfónia.
Keby ka?dé slovo povedalo: jedno slovo nevytvorí stránku,
...nevznikla by kniha.
Keby si ka?dý kameň povedal: z jedného kameňa nepostavia stenu,
...nevznikol by dom.
Keby si ka?dá kvapka povedala, jedna kvapka vody neutvorí rieku,
...nevznikol by oceán.
Keby si ka?dé zrno povedalo: jedno zrno nemô?e posiať celé pole,
...nebola by ?atva.
Keby si ka?dý človek povedal: môj prejav lásky nemô?e zachrániť ľudstvo,
...nikdy by na zemi nebola ani spravodlivosť, ani dôstojnosť, ani mier,
ani ?ťastie.

Preto?e kto skutočne miluje, prebúdza k láske aj ostatných.

Ako symfónia potrebuje ka?dú notu;
Ako kniha potrebuje ka?dé slovo;
Ako dom potrebuje ka?dý kameň;
Ako oceán potrebuje ka?dú kvapku vody;
Ako ?atva potrebuje ka?dé obilné zrno;

Tak potrebuje celé ľudstvo teba,
tam, kde si,
lebo
si jedinečný,
a teda
nenahraditeľný.

Michal Quoist
(Rozprávaj mi o láske)